Essays about: "OSKAR ANDERSSON"

Showing result 1 - 5 of 23 essays containing the words OSKAR ANDERSSON.

 1. 1. Savonius wind turbine innovation integrated in a constructed nano grid system

  University essay from

  Author : Oskar Andersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : A nanogrid system for supplying neutrino detectors on Antarctica with electricity is designed and built. The nanogrid system could later on be implemented in various configurations where suppling electricity to neutrino detectors is one area of use. READ MORE

 2. 2. Achieving energy efficiency and indoor climate : A comparison of varying control system and building envelope modification

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Oskar Andersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis investigates the performance of varied control systems in a office building in the southern parts of Sweden. The control system is designed according to standard EN15232 with three levels of building automation and control systems with a multi-zone approach. READ MORE

 3. 3. Planning for Construction Logistics An evaluation and development of a construction logistics plan at Serneke

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : OSKAR ANDERSSON; Andreas Nilsson; [2018]
  Keywords : construction logistics; consolidation centre; dense cities; construction delivery systems; Just in Time; material handling; logistics planning;

  Abstract : The construction industry in Sweden has a turnover of 639 billion SEK, which corresponds toan increase of 71 % over the last decade. Moreover, Sweden is the fastest urbanising country inall of Europe. Increasing construction within dense cities results in complex processes. READ MORE

 4. 4. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Keywords : tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Abstract : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. READ MORE

 5. 5. Analyzing Factors Contributing to the Success of a Team in Dota 2

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : John Andersson; Oskar Alin; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Competitive gaming or E-Sport is more popular than ever, this has resulted inan increase in the number of players and tournament prize pools. In traditionalsports demographic factors have been shown to have high predictive power whenit comes to determining a country's success in the Olympic Games. READ MORE