Essays about: "Ola Dahl"

Found 2 essays containing the words Ola Dahl.

 1. 1. Exploring End User’s Perception of Flutter Mobile Apps

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Author : Ola Dahl; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Vid utveckling av mobila applikationer måste utvecklare göra ett val: antingen utvecklaflera nativa applikationer för olika operativsystem eller utveckla en applikation som kanköras på flera plattformar. Många teknologier för att skapa plattformsoberoende applikationer har uppstått genom åren, och nya teknologier släpps varje år. READ MORE

 2. 2. Image Processing Techniques for Ash Line Detection

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Ola Dahl; [1985]
  Keywords : Image processing; Ash line; Dynamic programming; Thresholding; Trend curves; Technology and Engineering;

  Abstract : For efficient firing in sloping grate bark ovens, it is important to control the ash line position on the grate. Here, the problem of detecting the ash line with an image processing system is treated. The presentation of trend curves to the operator is of special interest. READ MORE