Essays about: "Olivia Bell"

Found 2 essays containing the words Olivia Bell.

 1. 1. Informed consent: the decision-making capacity of children in relation to gender-affirming treatment

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Olivia Massey; [2021]
  Keywords : informed consent; medical law; social law; child law; gender-affirming treatment; Law and Political Science;

  Abstract : När High Court of Justice avkunnade dom i målet Bell v Tavistock konstaterade domstolen att barn under 16 års ålder som lider av könsdysfori högst troligen inte kan ge ett giltigt samtycke till pubertetsbromsande hormonbehandling eller könskonträr hormonbehandling. Världen fick då ta del av berättelsen om en ung flicka som genomgått identitetsbekräftande vård och sedan ångrat sitt beslut. READ MORE

 2. 2. The effects of eutrophication and browning on prey availability and performance of the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus)

  University essay from SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Author : Olivia Bell; [2021]
  Keywords : Baltic Sea; benthic habitats; body growth; climate change; coastal areas; diet; fish; stickleback; zooplankton;

  Abstract : Shallow coastal areas often have high productivity and diversity, in part due to the high availability of light and nutrients. At the same time, they are exposed to multiple environmental pressures, such as browning and eutrophication. READ MORE