Essays about: "Olivia Nordberg"

Found 2 essays containing the words Olivia Nordberg.

 1. 1. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl : en jämförelse mellan ridhästföl och travhästföl

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Olivia Nordberg; [2022]
  Keywords : rörelseasymmetri; föl; hälta; objektiv rörelseanalys;

  Abstract : Ortopediska skador är ett vanligt problem hos sporthästar, ofta med hälta som följd. Tidigare studier har observerat att hästar som anses friska av ägaren ofta har ett asymmetriskt rörelsemönster som vid en objektiv bedömning bedöms som hälta. READ MORE

 2. 2. Den genetiska bakgrunden till osteochondros hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Olivia Nordberg; [2020]
  Keywords : osteochondros; häst; genetisk bakgrund; arvbarhet;

  Abstract : Osteochondros (OC) är en multifaktoriell sjukdom där broskbildning sker istället för benbildning vid tillväxt. Brosket går i nekros och risken finns för lösa benfragment, även ofta kallat osteochondrosis dissecans (OCD). READ MORE