Essays about: "Organizational Buying Process"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the words Organizational Buying Process.

 1. 1. The Value of Personal Communication VS Performance in Supplier Relationships in a Digital Era : A Multiple Case Study Explaining the Online Organizational Buying Behaviour in Sweden & UK when Purchasing Display Material

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Sara Flyckt; Hanna Holmgren; Amanda Werner; [2019]
  Keywords : Online organizational buying behavior; display materials; digitalization; culture; buying process; buyer-selller relationship;

  Abstract : Problem: The increasing online operations of the B2B market has led to companies being able to operate all over the world, making them exposed to various markets with different preferences of supplier relationships. For that reason, it is important for companies to consider aspects such as digitalization, culture and buyer-seller relationships when conducting business with foreign companies. READ MORE

 2. 2. Understanding the process of successful acquisition: An actor-network-theory perspective

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Khalid Dzhabrailov; [2018-07-03]
  Keywords : Mergers Acquisitions; Success factors; Actor network theory; Translation model;

  Abstract : MSc in Mangagement.... READ MORE

 3. 3. Organizational Buying Process in the 21st Century

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Sebastian Karlsson; Vilhelm Kindberg; [2018]
  Keywords : Organizational Buying Process; B2B;

  Abstract : There are several models that can be found describing the organizational buying process. The organizational buying process (OBP) within B2B is also more complex and more time consuming than within B2C (Dwyer & Tanner Jr., 2002). READ MORE

 4. 4. Skoglig rådgivning utifrån kundvärde : en fallstudie om hur Södra kan effektivisera och kvalitetshöja skogsrådgivningen genom implementering av Lean Production och Service Dominant Logic

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Mellström; [2017]
  Keywords : flödeseffektivitet; kundfokus; Lean i service; skogsrådgivning; skogsinspektor; ständiga förbättringar; virkesanskaffning; virkesköp; continuous improvement; customer focus; flow efficiency; forest advisory; forest inspector; wood procurement;

  Abstract : Svensk skogsindustri är idag beroende av den privata skogsägarens råvara för att tillgodose industrin med virke. Denna beroendeställning har skapat hög konkurrens inom virkesanskaffningsverksamheten, vilket ställer krav på skogsorganisationer att bemöta skogsägarnas efterfrågan. READ MORE

 5. 5. The role of CSR engagement in the Internal Brand Building process : An exploratory study of Service firms

  University essay from Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Author : Chidiebere Emmanuel; Eva Eriksson; [2016]
  Keywords : Corporate social responsibility CSR ; corporate brand; brand building; internal brand building; service firms; managers; employees.;

  Abstract : This study explores how service firms incorporate CSR activities within the internal brand building process. It was found that CSR does influence and is implemented in every stage of our theoretical framework of the internal brand building process. READ MORE