Essays about: "Orsaker till misslyckande"

Found 2 essays containing the words Orsaker till misslyckande.

 1. 1. Entrepreneurial Venture Failure Experiences : An analysis into causes, costs, and outcomes of venture failure

  University essay from KTH/Entreprenörskap och InnovationKTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Author : Amirali Piadehbasmenj; [2016]
  Keywords : Failure; Venture Failure; Entrepreneur Failure; Business Failure; Bankruptcy; Discontinuity; Insolvency; Liquidation; Dissolution; Causes of Failure; Costs of Failure; Financial Costs of Failure; Social Costs of Failure; Psychological Costs of Failure; Cope with Failure; Venture Recovery; Re-entry into Entrepreneurship; Financial loss; Outcome from Failure; Learning from Failure.; Misslyckande; Företaget Fel; Entreprenör misslyckande; Konkurser; Konkurs; Likvidation; Upplösning; Orsaker till misslyckande; Kostnader för fel; Finansiella kostnaderna för ett misslyckande; Sociala kostnaderna för ett misslyckande; Psykologiska kostnaderna för ett misslyckande; klara fel; Ekonomisk skada; Entreprenöriella processen.;

  Abstract : Research on entrepreneurship focuses on success which ignores the high failure rate of new ventures. Many new ventures fail so how entrepreneurs deal with it when their venture fails? Successful entrepreneurs praising the advantages of failure as a valuable teacher. READ MORE

 2. 2. Våga satsa, våga misslyckas : en undersökning av hur lantbrukare påverkas av ett misslyckande

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Carolina Jutell; Malin Malmberg; [2015]
  Keywords : misslyckande; lantbruksföretagare; entreprenörskap; självkänsla; stigmatisering;

  Abstract : Ett misslyckande kan definieras på många olika sätt, beroende på lokala omständigheter och traditioner samt personliga värderingar. Det kan variera mellan total konkurs av ett företag eller en person, till enstaka uteblivna inbetalningar. Gemensamt för många definitioner är dock en stark sammankoppling med negativitet och felaktighet. READ MORE