Essays about: "Oscar Jakobsson"

Found 5 essays containing the words Oscar Jakobsson.

 1. 1. There is a New Road in Town

  University essay from Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Author : Anton Lindström; Oscar Jakobsson; [2021]
  Keywords : Iterative research; Electric Road Systems; ERS; Electrification; Commercialization; Stakeholder analysis; Case study; Investment Decision; Investment modelling; Business and Economics;

  Abstract : This master thesis explores commercialization of electric road systems in urban environments, using a combined methods approach, in contrast to previous studies that have focused on long haul transportation. First, through interviews and document gathering, a stakeholder map was constructed, and the incentives of the identified stakeholders were analyzed. READ MORE

 2. 2. Kontrolltaxering med stöd av drönare hos Norra Skogsägarna

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Oscar Jakobsson; [2017]
  Keywords : fotogrammetri; UAV; inventering; inventeringsdesign;

  Abstract : Varje år framställer Norra Skogsägarna ett stort antal skogsbruksplaner som måste uppfylla bestämda kvalitetskrav. Målet med studien är att med stöd av en drönare monterad med kamera utveckla kvalitetssäkringen av de skogsbruksplaner Norra Skogsägarna framställer. READ MORE

 3. 3. Optimisation of a robotic painting process by implementing Design of Experiments

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Author : Oscar Jensen; Klas Jakobsson; [2017]
  Keywords : Design of Experiments; Top coat; Robotic paint application;

  Abstract : The modern painting process in automotive industry is complex and a lot of factors affect the result. The trial and error method is used today to control the quality and introduce new colours. This method takes a lot of time and does not show any clear numbers of how the process is affected by changing the parameters. READ MORE

 4. 4. Jordart och markfuktighets inverkan på trädets stabilitet under stormen Hilde 2013

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Oscar Jakobsson; Anton Larsson; [2015]
  Keywords : stormskador; markegenskaper; skogsskötsel; stormfällning; storm damage; soil properties; forest management; windthrow;

  Abstract : Storm är den absolut vanligaste skadeorsaken på skog. Det handlar om höga värden för skogsägare samt för samhället. Forskningen inom området har ökat sedan 60-talet men ännu finns kunskapsluckor inom området. Målet med denna studie var att förstå hur markens egenskaper påverkar ett skogsbestånds känslighet för storm. READ MORE

 5. 5. Missing Trader Fraud in the EU

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Oscar Jakobsson; [2013]
  Keywords : Skatterätt; EU-rätt; EU law; VAT; Moms; VAT Fraud; Momsbedrägeri; Missing Trader Fraud; Law and Political Science;

  Abstract : Nollbeskattningen av gemenskapsinterna förvärv i kombination med uppskjuten betalning av moms har möjliggjort karusellbedrägeri med moms på den EU-interna marknaden. Följaktligen har medlemsstaterna drabbas av utebliven moms som inte redovisas av ”missing traders”, samtidigt som den oskyldige affärspartnern till en ”missing trader” behåller sin rätt att återfå moms, vilket skapar en förlust för staten i fråga som får betala tillbaka moms som aldrig inkommit. READ MORE