Essays about: "Oscar Nilzén"

Found 2 essays containing the words Oscar Nilzén.

 1. 1. The Guardian Forest : sacred trees and ceremonial forestry in Japan

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Oscar Nilzén; [2021]
  Keywords : sacred forests; shrine; Japan; religion; forest management;

  Abstract : Forests have played a major role in the development of human society across the world. It is therefore no surprise that a natural resource which is such an integral part of human life gave rise to religious beliefs, superstition and notions of the supernatural in connection to trees. READ MORE

 2. 2. Porträttering av män och kvinnor i skogsbrukspress

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Maria Jägerborg; Oscar Nilzén; [2018]
  Keywords : representation; genus; kön; jämställdhet; bildanalys; media;

  Abstract : Syftet med denna studie var att undersöka hur män och kvinnor representeras i den skogliga pressen i Sverige idag. För att undersöka detta gjordes en kvantitativ bildanalys av det visuella innehållet i tre av de större svenska skogstidskrifterna. READ MORE