Essays about: "Oskar Andersson"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words Oskar Andersson.

 1. 1. Achieving energy efficiency and indoor climate : A comparison of varying control system and building envelope modification

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Author : Oskar Andersson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This thesis investigates the performance of varied control systems in a office building in the southern parts of Sweden. The control system is designed according to standard EN15232 with three levels of building automation and control systems with a multi-zone approach. READ MORE

 2. 2. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Keywords : tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Abstract : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. READ MORE

 3. 3. Analyzing Factors Contributing to the Success of a Team in Dota 2

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : John Andersson; Oskar Alin; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Competitive gaming or E-Sport is more popular than ever, this has resulted inan increase in the number of players and tournament prize pools. In traditionalsports demographic factors have been shown to have high predictive power whenit comes to determining a country's success in the Olympic Games. READ MORE

 4. 4. Is the Revised PaymentService Directive a Threat? : A Study on Strategic Opportunities as aNecessity for a Traditional Swedish Bank in thePayment Industry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : OSKAR ANDERSSON; MICHAEL WANG; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 5. 5. Clients’ Lost Interest in Banks - The Business Model Development of a FinTech Start-Up

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Oskar Nilsson Andersson; Jenny Holmgren; [2017]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : .... READ MORE