Essays about: "Oskar Andersson"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words Oskar Andersson.

 1. 1. Planning for Construction Logistics An evaluation and development of a construction logistics plan at Serneke

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Author : OSKAR ANDERSSON; Andreas Nilsson; [2018]
  Keywords : construction logistics; consolidation centre; dense cities; construction delivery systems; Just in Time; material handling; logistics planning;

  Abstract : The construction industry in Sweden has a turnover of 639 billion SEK, which corresponds toan increase of 71 % over the last decade. Moreover, Sweden is the fastest urbanising country inall of Europe. Increasing construction within dense cities results in complex processes. READ MORE

 2. 2. Vilket stall är mest ekonomiskt för uppfödning av ungtjurar?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Oskar Andersson; Jonathan Dernerud; [2018]
  Keywords : tjuruppfödning; kostnader; ungnötstall; inhysningssystem; ungnöt;

  Abstract : För att få fram fakta om olika stalltyper som sedan kan användas vid eventuella byggnadsplaner har vi undersökt fördelarna och nackdelarna med att föda upp tjurar i spaltboxstall, liggbåsstall och stall med djupströbädd och skrapad gång ur en ekonomisk men också ur djurvälfärd-synpunkt. I arbetet ingår en litteraturstudie och vi genomförde även en egen studie genom att skicka ut enkäter till lantbrukare som hade erfarenhet av de olika stallen. READ MORE

 3. 3. Analyzing Factors Contributing to the Success of a Team in Dota 2

  University essay from KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Author : John Andersson; Oskar Alin; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Competitive gaming or E-Sport is more popular than ever, this has resulted inan increase in the number of players and tournament prize pools. In traditionalsports demographic factors have been shown to have high predictive power whenit comes to determining a country's success in the Olympic Games. READ MORE

 4. 4. Planning for Efficiency at Karlatornet

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Author : Oskar Andersson; Simon Månsson; [2017]
  Keywords : Lean construction; High-rise construction; Push and pull; Location-based planning; Just in time; 4D BIM; and Virtual design and construction.;

  Abstract : Construction of high-rise constructions has during past decades seen an incrementalincrease, which is now also evident in the Swedish market with the forthcomingconstruction of Karlatornet at Lindholmen in Gothenburg. When constructing high-riseconstructions new constraints are imposed, connected to height and limited space ateach floor, which calls for planning methods adapted for the challenges that emerges. READ MORE

 5. 5. Is the Revised PaymentService Directive a Threat? : A Study on Strategic Opportunities as aNecessity for a Traditional Swedish Bank in thePayment Industry

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : OSKAR ANDERSSON; MICHAEL WANG; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE