Essays about: "Oskar Dahlström"

Found 3 essays containing the words Oskar Dahlström.

 1. 1. Parkkaraktärer i verkligheten : en studie av Lunds stadspark

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Oskar Dahlström; [2022]
  Keywords : parkkaraktärer; miljö; upplevelsevärden; hälsa;

  Abstract : Miljön spelar en viktig roll för människors välbefinnande och forskning visar på att utomhusvistelse medför psykiska såväl som fysiska fördelar. I dagens snabbt växande städer försummas grönområden till fördel för bostäder. READ MORE

 2. 2. CLIMATE POLICY UNDER GEOPOLITICAL UNCERTAINTY : A QUANTITATIVE APPROACH

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Author : Amanda Dahlström; Oskar Ege; [2017]
  Keywords : Geopolitics; climate change; political uncertainty; EKC; quantile regression; panel data; democracy; institutions; oil price; financial openness; trade;

  Abstract : The drivers of CO2 emissions are a widely studied subject of great importance to both individual countries and the global community. However, the inclusion of a quantitative measure of political uncertainty, national and global, has until now been largely overlooked. READ MORE

 3. 3. A Tale Of Two Shocks : The Dynamics of Internal and External Shock Vulnerability in Real Estate Markets

  University essay from Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Author : Amanda Dahlström; Oskar Ege; [2016]
  Keywords : REIT; Internal Shocks; External Shocks; Push- and Pull; Quantile Regression; Economics; Interna chocker; Externa chocker; kvantilregression; nationalekonomi;

  Abstract : This paper examines the major potential drivers of five international real estate markets with a focus on pushing versus pulling effects. Using a quantile regression approach for the period 2000-2015 we examine the coefficients during three different market conditions: downward (bearish), normal (median) and upward (bullish). READ MORE