Essays about: "Ovulation"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the word Ovulation.

 1. 1. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma May Genfeldt; [2021]
  Keywords : dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Abstract : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. READ MORE

 2. 2. Basal body temperature curves and fitting with periodic smoothing splines

  University essay from Lunds universitet/Matematik LTH

  Author : Ingrid Odlen; [2019]
  Keywords : Basal Body Temperature; Ovulation; Fertility Prediction; Natural Cycles; Fertility Tracking; Smoothing Splines; Cubic; Periodic Smoothing Splines; Curve Fitting; BBT; Mathematics and Statistics;

  Abstract : Fertility tracking phone apps are widely used by women today, in order to both achieve or prevent conception. Due to the health risks of hormone based contraceptions, many women opt for non-invasive methods, such as fertility tracking. READ MORE

 3. 3. Embryots signalering under tidig dräktighet : en jämförelse mellan idisslare, gris och häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Sophia Mourath; [2019]
  Keywords : dräktighetssignal; blastocyst; konceptus; progesterone; östrogen; corpus luteum; idisslare; gris; häst;

  Abstract : Tidig embryonal död under dräktighet är vanligt förekommande hos våra domesticerade djur vilket får konsekvenser för reproduktionsresultatet. För att en dräktighet skall etableras och kunna fortskrida krävs det kommunikation mellan det tidiga embryot eller konceptus (den nya individen med dess fosterhinnor) och det maternella systemet. READ MORE

 4. 4. Kullstorlek hos hund som ett mått på fertilitet

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Snell; [2018]
  Keywords : Kullstorlek; fertilitet; hund; reproduktion;

  Abstract : Hundar blir könsmogna vid 6–12 månaders ålder och tiken genomgår sin brunstcykel cirka två gånger per år. Om hon då blir dräktig är hon det i 63±5 dygn och får i genomsnitt 2–9 valpar per kull, men betydligt större kullar har fötts. READ MORE

 5. 5. En deskriptiv studie av normal förlossning och dystoki hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Kinhult; [2018]
  Keywords : dystoki; hund; dräktighet; förlossning;

  Abstract : Hundavel ökar i popularitet och att ha en god förståelse för hur normal dräktighet och förlossning går till är därför viktigt. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva det normala i förhållande till när det uppstår komplikationer under förlossning. READ MORE