Essays about: "Pär Mattsson"

Found 1 essay containing the words Pär Mattsson.

  1. 1. Inverse Quantum Problem

    University essay from Uppsala universitet/Analys och tillämpad matematik

    Author : Pär Persson Mattsson; [2011]
    Keywords : ;

    Abstract : .... READ MORE