Essays about: "P E"

Showing result 1 - 5 of 2100 essays containing the words P E.

 1. 1. Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) and the effect on apoptosis in early porcine embryo development in vitro

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Leclercq; [2021]
  Keywords : apoptosis; PFAS; PFOS; PFHxS; IVF; IVP; porcine; pig; embryo; TUNEL; reproduction;

  Abstract : The aim of this study was to evaluate the effects of PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid) and PFOS (perfluorooctane sulfonic acid) on early embryo development parameters and apoptosis on day 6 post fertilization in porcine embryos. A second purpose was to evaluate, and establish, the TUNEL assay in our IVF laboratory. READ MORE

 2. 2. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Erkkilä; [2021]
  Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE

 3. 3. Uppföljning av mastit orsakad av Escherichia coli hos nöt : vilken roll spelar behandlingen för kons överlevnad?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Monica Höjerslev; [2021]
  Keywords : mastit; nötkreatur; mjölkkor; Escherichia coli; behandling; kinoloner; trimetoprim; sulfonamid; enrofloxacin; trimsulfa;

  Abstract : I Sverige har mjölkproduktionen genomgått stora förändringar de senaste fyra decennierna, med större besättningar och högre mjölkproduktion som resultat, vilket ställer stora krav på lantbrukaren vad gäller omvårdnad om sina kor, annars kan korna drabbas av sjukdomar. Något som har stor påverkan på mjölkproduktionen är om kon får juverinflammation (mastit). READ MORE

 4. 4. Deep Learning and the Heston Model:Calibration & Hedging

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Oliver Klingberg Malmer; Victor Tisell; [2020-07-03]
  Keywords : deep learning; deep hedging; deep calibration; option pricing; stochastic volatilty; Heston model; S P 500 index options; incomplete markets; transaction costs;

  Abstract : The computational speedup of computers has been one of the de ning characteristicsof the 21st century. This has enabled very complex numerical methods for solving existingproblems. As a result, one area that has seen an extraordinary rise in popularity over the lastdecade is what is called deep learning. READ MORE

 5. 5. Relationship between physical activity, energy intake and body condition in companion dogs

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Camilla Harju; [2020]
  Keywords : dog walking; energy intake; exercise habits; heart rate; overweight dogs;

  Abstract : Obesity is a common nutritional disorder of companion dogs and can cause several health and welfare problems. Many studies focus on the nutritional aspect i.e. the effect of energy intake on overweight in dogs, whereas there are few studies on the physical activity aspect i. READ MORE