Essays about: "P. contorta"

Showing result 1 - 5 of 13 essays containing the words P. contorta.

 1. 1. Reforestation in the far north : comparing effects of the native tree species Betula pubescens and the non-native Pinus contorta in Iceland

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Elin Fries; [2017]
  Keywords : Iceland; non-native tree species; understory vegetation; P. contorta; B. pubescens;

  Abstract : The use of non-native tree species in forestry is both praised and questioned. Foresters have often promoted their use, mainly because of higher growth rates, resilience to pests and diseases and improved survival under harsh conditions. READ MORE

 2. 2. Förutsättningar för naturhänsyn i bestånd med contortatall (Pinus contorta)

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Elisabet Ekblad; [2015]
  Keywords : Pinus contorta; naturhänsyn; naturvärde; biologisk mångfald; Forest Stewardship Council; svensk skogsvårdslagstiftning; environmental consideration; high conservation value; biodiversity; the Swedish Forestry Act;

  Abstract : Det främmande trädslaget P. contorta (Pinus contorta) infördes storskaligt till Sverige på 1970-talet i syfte att motverka en befarad virkessvacka under 2000-talet. Idag finns uppskattningsvis 600 000 ha contortaskogar i Sverige och delar av dessa arealer närmar sig gallrings- och avvecklingsläge. READ MORE

 3. 3. Självspridning av contortatall (Pinus contorta) på impedimentmark i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jakob Nemer Barbiche; [2013]
  Keywords : självspridning; impediment; skador; jämförelse; antal; altitud; temperatursumma; self-spreading; unproductive land; damage; comparison; quantity; altitude; temperature;

  Abstract : I Sverige finns det ungefär 475 000 hektar skogsmark där den från Kanada introducerade contortatallen (Pinus contorta) utgör mer än 65 % av den totala grundytan. Genom aktiv skogsanläggning har P. contorta blivit Sveriges sjunde vanligaste trädart sett i ett volymmässigt perspektiv. READ MORE

 4. 4. Undersökning av självspridning av contortatallen i norra Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Jonas Sjödin; [2012]
  Keywords : contortatall; Pinus contorta; självspridning; exoter; invasivitet; lodgepole pine; self regeneration; exotic trees; invasiveness;

  Abstract : Over the past 40 years 600 000 ha of lodgepole pine (Pinus contorta ssp. latifolia (Engelm.) Critchf.) has been planted in Sweden (280 000 ha on SCA's forest land alone which represents about 15% of the company's total forest land area). READ MORE

 5. 5. Jordlöparfaunan i bestånd av contortatall (Pinus contorta) och svensk tall (P. sylvestris) 1987 och 2010

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Emma Borgstrand; Li Videkull; [2012]
  Keywords : samhällsekologi; funktionella grupper; statistiska analyser; jordlöparfauna;

  Abstract : In the 1970´s the North American lodgepole pine (Pinus contorta) was introduced to Sweden in large scale. The lodgepole pine affects its new environment different from Scots pine (P. sylvestris), leading to a change in biological diversity. Forestry today affects the ground beetle fauna (Carabidae). READ MORE