Essays about: "PBDE"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word PBDE.

 1. 1. Local pollution and the risks of OPFR, PBDE and PFAS to the marine ecosystem outside Longyearbyen and Barentsburg in Svalbard

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Anna Olsson; [2016]
  Keywords : Local pollution; Organophosphorus flame retardants; Polybrominated diphenyl ethers; Perfluorinated alkylated substances; Sediment; Arctic; Svalbard; Adventfjorden; Grønfjorden; Risk analysis; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Most of the ecotoxicological research conducted in the Arctic until today has focused on long range transport of pollutants, while fewer studies on local pollution have been published. The aim of this study was hence to investigate if local pollution of organophosphorus flame retardants (OPFRs), polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and perfluorinated alkylated substances (PFAS) occurs outside two settlements in Svalbard; Longyearbyen and Grønfjorden. READ MORE

 2. 2. Miljögifters påverkan på delfiners hälsa och överlevnad : individ och populationsnivå

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elvira Palmborg; [2016]
  Keywords : delfiner; miljögifter; PCB; DDT; PBDE; HCH; PFC; PAH; kadmium; kvicksilver; dolphins; environmental contaminants; cadmium;

  Abstract : Delfiner är utsatta för många antropogena hot, där en av dessa är miljögifter. Bioackumulering och biomagnifiering uppstår ofta på grund av delfinernas höga position i näringskedjan och miljögifternas persistens, vilket resulterar i höga nivåer av föroreningar i späck. Detta kan i sin tur leda till olika toxiska effekter. READ MORE

 3. 3. Micro plastics in the oceans and their effect on the marine fauna

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Andersson; [2014]
  Keywords : plastic; micro plastic; POPs; pollutants; additives; effects; animals; plast; miljögifter; tillsatser; effekter; djur;

  Abstract : Small pieces of plastic, termed “micro plastic” in the oceans derive mainly from degradation of big plastics such as beach littering, but also from sources of direct emission from e.g. beauty scrubbers and synthetic sand-blasting. These micro plastics are ingested by marine animals – mistaking them for plankton – or via prey. READ MORE

 4. 4. Kan flamskyddsmedel i hemmet skada kattens sköldkörtel?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Maria Lyberg; [2013]
  Keywords : sköldkörtel; katt; bromerade flamskyddsmedel; PBDE; thyroideahormon; hypertyroidism;

  Abstract : Bromerade flamskyddsmedel (BFR) är kemiska föreningar innehållandes brom som tillsätts till föremål med syfte att minimera skador vid en eventuell brand. De finns bland annat i möbler, textiler och elektronisk utrustning och de blev under senare delen av 1900-talet mycket frekvent använda över hela världen. READ MORE

 5. 5. Dietary intake estimations of brominated flame retardants for Swedish children

  University essay from Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Author : Jonna Lindström; [2008]
  Keywords : Polybrominated diphenyl ethers PBDEs ; Hexabromocyclododecane HBCD ; Dietary intake; Children; Toxicology; Endocrine disruptor; Neurotoxicity; Sweden;

  Abstract : The dietary intake of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and hexabromocyclododecane (HBCD) have been estimated for Swedish children. A dietary survey performed in 2003, including 4, 8-9 and 11-12 year olds, and concentrations in individual food items were combined. READ MORE