Essays about: "PET"

Showing result 1 - 5 of 292 essays containing the word PET.

 1. 1. Riskfaktorer associerade med pododermatit hos svenska sällskapskaniner

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Malin Erkas; Linda Werner; [2019]
  Keywords : Oryctolagus cuniculus; kanin; pododermatit; riskfaktor; ras; kön; ålder; underag; yta; motion;

  Abstract : Pododermatit, trycksår under tassarna, är vanligt hos såväl sällskapskaniner som produktionskaniner. Många studier har gjorts på produktionskaniner, där riskfaktorer i form av underlag, ålder och ursprung har bekräftats. READ MORE

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 3. 3. PET bottles: From waste to resources. How circular economy transforms waste management practices in Buenos Aires

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Author : Martín Valese Aguilera; Daniel Gustafsson; [2019]
  Keywords : Circular Economy; PET bottles; Argentina; Markets as practice; Multiplicity;

  Abstract : Circular Economy has become a promising sustainability concept among scholars and practitioners. This is because circular economy replaces linear productive systems and enables the achievement of economic and social objectives while minimizing the environmental impact. READ MORE

 4. 4. Developing Recommendations for a Mobile Pet Marketplace from a UX Perspective

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Roxana Arroyo Pizarro; [2019]
  Keywords : UX; Experience design; Marketplace; Pets; Features;

  Abstract : Despite the importance of pets in people’s lives and the possible emotional value of purchasing a pet, there is a lack of niche pet marketplaces. There is also a gap in research regarding the design of online marketplaces for finding pets and how users experience them. READ MORE

 5. 5. Calculating Center of Mass Using List Mode Data from PET Biograph128 mCT-1104

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Lukas Rane; Henrik Runeskog; [2019]
  Keywords : PET; List Mode; Image Reconstruction; e7-tools; Siemens; Center of Mass; PET; List Mode; Bildrekonstruktion; e7-tools; Siemens; Masscentrum;

  Abstract : A common problem within positron emission tomography examinations of the brain is the motion of the patient. If the patients ́ head moves during an examination all the data acquired after the movement will not be suited for clinical use. This means that a lot of data recovered from PET is not used at all. READ MORE