Essays about: "PHYSICAL EVIDENCE"

Showing result 1 - 5 of 208 essays containing the words PHYSICAL EVIDENCE.

 1. 1. Impact of COVID-19 pandemic on the diet, lifestyle, and well-being of young Swedes participating in the I.Family study.

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Lisianne Passos Luz; [2023-01-09]
  Keywords : COVID-19; lifestyle; diet; physical activity; well-being; young people;

  Abstract : Introduction: Globally, the COVID-19 pandemic has caused social disruptions that have led to changes in our lives. Young people may be especially susceptible to disruptions during their formative years. READ MORE

 2. 2. Testing aerosol vertical profiling methods with portable instruments on unmanned and manned aircraft

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Ellen Grace Soroka; [2023]
  Keywords : Physical Geography; Ecosystem Analysis; Aerosols; Vertical Profile; Black Carbon; PM2.5; Nanoparticles; UAV; Drone; Master degree thesis; 30 credits in Atmospheric Science Biogeochemical Cycles; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : This thesis employed several portable sensors on board an unmanned aerial vehicle (UAV) and manned aircraft in order to test new methods of measuring vertical profiles of aerosol particles and contribute to knowledge of aerosol distributions in the atmosphere. More data in this area is required to improve atmospheric modelling and future climate scenarios. READ MORE

 3. 3. Trender bland Sydveds leverantörers efterfrågan av skogliga tjänster

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Göran Mathiasson; [2022]
  Keywords : service; digitalisera; enkätundersökning;

  Abstract : För ett skogsbolag med kontexten virkesköpande bolag utan industrier och egen skog, är virkesköp grundläggande för hela verksamheten. Sydved har en sådan kontext, med en försörjning som i huvudsak kommer från lokala köp från privata leverantörer. READ MORE

 4. 4. Climatic complexity: how do early life weather shocks affect labour income?

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Julio Ortega Carrillo; [2022]
  Keywords : Foetal origins hypothesis; Mediation Analysis; weather shocks; Young Lives.; Social Sciences;

  Abstract : This thesis explores the impact of extreme weather events during gestation and infancy on multiple outcomes, especially early labour income. The subjects are Indian children born between 1993/94 from the Young Lives longitudinal study. The weather shocks are extracted from the NOAA geo-referenced weather data. READ MORE

 5. 5. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Karin Axelsson; [2022]
  Keywords : blå miljö; kustlandskap; kustområden; hälsa; översiktsplanering; förtätning; hållbar stadsutveckling; evidensbaserad stadsutveckling;

  Abstract : Såväl akademisk forskning som offentlig förvaltning av utemiljöer tenderar att domineras av ett intresse för gröna miljöer, där begrepp som grönstruktur, grönytor och grönområden är vanligt förekommande. Den här studien riktar strålkastarljuset mot blå miljöer och undersöker hur miljöer där vatten har en dominerande roll kan bidra till hälsa och välbefinnande för människor som bor i städer. READ MORE