Essays about: "PK"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word PK.

 1. 1. Pyruvatkinasbrist : genetik och klinisk bild hos katt, hund och människa

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Felicia Bergqvist; [2019]
  Keywords : pyruvatkinasbrist; PK-brist; katt; hund; människa; PKLR; mutation; symptom;

  Abstract : Pyruvatkinasbrist är en av de vanligaste ärftliga hemolytiska anemierna som orsakas av enzymbrist. Sjukdomen har observerats hos människor över hela världen och hos flertalet raser av hund och katt. READ MORE

 2. 2. Optimization of a pharmacokinetic assay in a bridging assay format using the Gyrolab immunoassay platform

  University essay from Uppsala universitet/Biokemi

  Author : Ebba Spetsare; [2019]
  Keywords : bridging assay; gyros; affinity; humira; tnf-alfa; pharmacokinetic;

  Abstract : Anti-TNF alpha antibodies were among the first approved antibody drugs and now belongs to the best-selling drugs. Today, several companies are developing biosimilars to those drugs which will increase the access of medications and potentially reduce health care costs. READ MORE

 3. 3. Characterization of capsaicinoid production in recombinant Saccharomyces cerevisiae

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Claudia Lentmaier; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Kapsaicinoider är ämnen som finns i chilifrukterna och har på senaste tiden fått intresse som läkemedel på grund av sina analgetiska, anti-inflammatoriska och anti-cancer egenskaper. Ett nytt tillvägagångssätt att producera kapsaicinoider kan vara syntesen i rekombinant Saccharomyces cerevisiae med hjälp av metabolisk engineering och rekombinant DNA-tekniker. READ MORE

 4. 4. Characterization of capsaicinoid production in recombinant Saccharomyces cerevisiae

  University essay from Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Author : Claudia Lentmaier; [2018]
  Keywords : acyl-CoA synthase; capsaicinoids; capsaicinoid synthase; metabolic engineering; Saccharomyces cerevisiae; nonivamide;

  Abstract : Kapsaicinoider är ämnen som finns i chilifrukterna och har på senaste tiden fått intresse som läkemedel på grund av sina analgetiska, anti-inflammatoriska och anti-cancer egenskaper. Ett nytt tillvägagångssätt att producera kapsaicinoider kan vara syntesen i rekombinant Saccharomyces cerevisiae med hjälp av metabolisk engineering och rekombinant DNA-tekniker. READ MORE

 5. 5. Transonic Flutter for aGeneric Fighter Configuration

  University essay from KTH/Flygdynamik

  Author : Axel Bååthe; [2018]
  Keywords : Flutter; Aeroelasticity; Transonic; Unsteady Aerodynamics; Doublet-Lattice Method; Full-Potential Equation; PK-Method;

  Abstract : A hazardous and not fully understood aeroelastic phenomenon is the transonic dip,the decrease in flutter dynamic pressure that occurs for most aircraft configurationsin transonic flows. The difficulty of predicting this phenomenon forces aircraft manufacturersto run long and costly flight test campaigns to demonstrate flutter-free behaviourof their aircraft at transonic Mach numbers. READ MORE