Essays about: "PROMOTION OF NATIONAL INTEGRAtion"

Found 3 essays containing the words PROMOTION OF NATIONAL INTEGRAtion.

 1. 1. Ayurveda versus Biomedicine - Competition, Cooperation or Integration?

  University essay from Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Author : Susann Forsberg; [2013]
  Keywords : Biomedicine; Tradtitional medicine; Complementary and alternative medicine; TM CAM; Ayurveda; Plural health care systems; Sri Lanka; Medical anthropology; Integration; Public health;

  Abstract : Kroniska sjukdomar ökar världen över, i både utvecklings- och industrialiserade länder. Mäniskor som lider av kroniska sjukdomar finner ofta den västerländska medicinen oförmögen att behandla deras sjukdommar, och vänder sig istället till traditionell, komplementär och alternativ medicin [TM/CAM]. READ MORE

 2. 2. France for the (Naturalized) French? Multiculturalism and French National Identity

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Jessica Reed; [2008]
  Keywords : national identity; CDA; cultural racism; multiculturalism; France; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Abstract : Following the inauguration of the ministry for Immigration, Integration, Co-development and National identity (MIICNI) in May 2007, French national identity has been the focus of close scrutiny. In a pioneering governmental project France is seeking to promote national identity, but is the promotion of national identity compatible with multicultural diversity? The paper is a discussion of the governmental discourse of French national identity analysed using Critical Discourse Analysis (CDA). READ MORE

 3. 3. On a move towards harmonization. Historical-institutional perspectives on the evolution of renewable energy policy in the EU.

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Roger Hildingsson; [2008]
  Keywords : renewable energy sources ; RES; energy policy ; European integration ; historical institutionalism ; spillover; path dependency ; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Abstract : The promotion of renewable energy sources (RES) has become a key measure within the EU to improve energy security and to mitigate climate change while offering opportunities for industrial development, job creation and regional cohesion. Over time this has put pressure for EU-level coordination and harmonization of national RES policy measures in order to improve effectiveness and market efficiency. READ MORE