Essays about: "PTH"

Showing result 1 - 5 of 11 essays containing the word PTH.

 1. 1. Bone mineral density in patients with lithium-associated hyperparathyroidism

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Basma Albaldawi; [2019]
  Keywords : lithium; hyperparathyroidism; hypercalcemia; bone mineral density;

  Abstract : Background: Lithium is the most effective long-term treatment for bipolar disease. It has, however,been associated with hypercalcemia and hyperparathyroidism. The aim of the study is to research howlithium associated hyperparathyroidism(LHPT)affects bone mineral density. READ MORE

 2. 2. Bone mineral density in patients with lithium-associated hyperparathyroidism

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Author : Basma Albaldawi; [2019]
  Keywords : lithium; hyperparathyroidism; hypercalcemia; bone mineral density;

  Abstract : Background: Lithium is the most effective long-term treatment for bipolar disease. It has, however,been associated with hypercalcemia and hyperparathyroidism. The aim of the study is to research howlithium associated hyperparathyroidism(LHPT)affects bone mineral density. READ MORE

 3. 3. Hyperparathyroidism och pseudohyperparathyroidism hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Marie Petersson; [2018]
  Keywords : hyperparathyroidism; pseudohyperparathyroidism; hund; kalciummetabolism;

  Abstract : Parathyroidea är ett endokrint organ som består av fyra körtlar. Dessa körtlar är parvist placerat tillsammans med thyroidea, bilateralt om trachea. READ MORE

 4. 4. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Klara Karlsson; [2017]
  Keywords : kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

  Abstract : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. READ MORE

 5. 5. Hyperadrenokorticism hos hund : sjukdomens patogenes med fokus på kutana lesioner

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Amanda Bajraszewski; [2017]
  Keywords : hyperadrenokorticism; HAC; hund; alopeci; kutan atrofi; calcinosis cutis;

  Abstract : Hyperadrenokorticism (HAC) – eller Cushing’s syndrom – är en av de vanligast förekommande endokrina sjukdomarna på medelålders till äldre hundar. HAC innebär ett sjukligt tillstånd med kroniskt förhöjda halter av glukokortikoider, främst kortisol, i blodet. READ MORE