Essays about: "PUBLIC BUILDING"

Showing result 1 - 5 of 426 essays containing the words PUBLIC BUILDING.

 1. 1. Transformation of a policy instrument for energy renovation of housing : Real case application on the French tax credit for energy transition

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Matthieu Poujol; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The fight against climate change and the reduction of energy precarity are two major challenges of the energy policy of any country. Energy management in the building sector, particularly in the housing sector, is therefore crucial, and the energy renovation of housing makes it possible to reconcile these challenges by reducing households energy expenditure and greenhouse gas emissions in the residential sector. READ MORE

 2. 2. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Viktor Holfve; [2020]
  Keywords : cirkulär ekonomi; flerbostadshus i trä; hållbarhet; koldioxidnivåer; ReSOLVE; träbyggnadsstrategi; carbon levels; circular economy; multistory wood construction; sustainability; wood building strategies;

  Abstract : Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer aktuellt då klimatförändringar påverkar människor världen över. Klimatförändringar som delvis anses bero på ökade koldioxidutsläpp i atmosfären. Flera insatser genomförs för att möta utmaningar som klimatförändringarna, där hållbart byggande är ett initiativ. READ MORE

 3. 3. Kollektivtrafikens betydelse för en hållbar mobilitet : en jämförelse mellan Stockholm och Köpenhamn

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Niklas Vilkancis; [2020]
  Keywords : tunnelbana; kollektivtrafik; cykel; Stockholm; Köpenhamn; hållbarhet; hållbar mobilitet; stadsbyggnad; planering; minskad bilanvändning;

  Abstract : Denna uppsats är tänkt att berätta om Stokholms kollektivtrafik, med Köpenhamn som en jämförelse. Frågeställningen som uppsatsen behandlar är: Vilken roll spelar kollektivtrafiken i Stockholm för den totala användningen av hållbara transportmedel? Arbetet grundar sig på en litteraturstudie. READ MORE

 4. 4. Välbefinnande i stadsrummet : en undersökning i vilka aspekter som kan bidra till att göra stadsrummet mer socialt hållbart

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Jenny Fischer; [2020]
  Keywords : välbefinnande; social hållbarhet; hållbarhetsmål; Agenda 2030; tillfällig landskapsarkitektur; New Urban Agenda; Gap Filler; Urban Layers;

  Abstract : Mänskligheten står inför flera större utmaningar så som urbanisering, försämrad folkhälsa, klimatförändringar och segregation. Fler av utmaning-arna är speciellt utmärkande i de urbana regionerna vilket ökar behovet av en hållbar stadsutveckling. READ MORE

 5. 5. REVITALISING URBAN SPACE, AN ANT-BASED ANALYSIS OF THE FUNCTIONING OF THREE REDESIGNED PUBLIC SPACES IN ROSENGÅRD

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Fatemeh Hamidi; [2020]
  Keywords : Public space; Design; Actor-network theory ANT ; Territoriality;

  Abstract : Public space functions are essential for society to function because they can support social exchanges and building public life. This master thesis is a study of public life that unfolds in the setting of three redesigned public spaces in Rosengård, including Bokalerna, Rosens Röda Matta, and Rosengård Centrum. READ MORE