Essays about: "Pablo Picasso"

Found 1 essay containing the words Pablo Picasso.

  1. 1. PICASSO UNDER INVESTIGATION Condition Assessment of the Acrobat Family by Pablo Picass

    University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Author : Eleonora Papa; [2018-05-07]
    Keywords : Pablo Picasso; cardboard; optical microscopy; multispectral imaging; fiber analysis;

    Abstract : Uppsats för avläggande av filosofie Kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering2017, 15 hpGrundnivå2017:21.... READ MORE