Essays about: "Parkeringsnorm"

Found 2 essays containing the word Parkeringsnorm.

 1. 1. Stadsmiljöfrämjande parkering : mindre ytor för parkering genom ökat samutnyttjande

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Johansson; [2015]
  Keywords : planering; landskap; parkering; stad; sStadsmiljö; bilism; Helsingborg; samanvändning; samutnyttjande; effektiv;

  Abstract : Denna uppsats tar avstamp i konflikten mellan bilismens ytanspråk och andra urbana intressen. Biltrafik har och tillåts fortfarande att rumsligt dominera staden vilket påverkar såväl miljön och människors hälsa negativt. READ MORE

 2. 2. Feasibility Study Property Löjtnanten 1

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Hanna Malmeby; [2013]
  Keywords : Property Conversion; Market Analysis; ProductivityAnalysis; Amenity Index; Parking Norm; Project Caluculation; Fastighetsomvandling; Marknadsanalys; Produktivitetsanalys; Amenity Index; Parkeringsnorm; Projektkalkyl;

  Abstract : The property "Löjtnanten 1" is situated in Västra Skogen, Solna, and is owned by theSolna municipality. The question at issue answered in this study is "Is it profitable to convert the multistory car park "Löjtnanten 1" to a dwelling-­‐house?". READ MORE