Essays about: "Parkgestaltning"

Found 2 essays containing the word Parkgestaltning.

 1. 1. Nära vatten : ett gestaltningsförslag för Frihamnens pirer i centrala Göteborg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rasmus Lagerström; [2012]
  Keywords : Parkgestaltning; klimatanpassningsstrategier; Frihamnen; Göteborg;

  Abstract : Examensarbetet Nära vatten är ett gestaltningsförslag som visar på hur man kan skapa ett varierat utbud av rekreationsmiljöer i centrala Göteborg med en framtida park på Frihamnens pirer. Resultatet grundar sig på inventeringar och analyser av platsens befi ntliga och framtida situation samt inspiration från parker runtom i världen. READ MORE

 2. 2. Klimat i landskap : om att accentuera förändring på en urban plats

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Martina Andersson; [2012]
  Keywords : landskapsarkitektur; klimat; förändring; stadsrum; naturliga processer; land art; stadsplanering; platsspecifik design; brukarmedverkan; odling;

  Abstract : I detta examensarbete har jag utgått från teorier om klimat och människa och den energi som jag tror finns i gränssnittet mellan mänskliga aktiviteter och naturliga processer. Jag har utgått från att både mänskliga aktiviteter och naturliga cykler påverkar klimatet och att det är den sammanlagda påverkan som utgör resultatet. READ MORE