Essays about: "Passning"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word Passning.

 1. 1. Method Development & Analysis of Seals using FEM

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion

  Author : Lovisa Svanborg Östlin; [2023]
  Keywords : FEM; guidelines; hyperelastic materials; hyperelastic material models; method development; seals; FEM; riktlinjer; hyperelastiska material; hyperelastiska materialmodeller; metodutveckling; tätningar;

  Abstract : Hyperelasticity is a significant property of rubber, taken advantage of in engineering applications. A common application is the use of seals to prevent fluid transfer (liquid or gas) between solid regions. Volvo CE is often depending on external supplier when developing seals. READ MORE

 2. 2. Reactivity and photochemistry of copper halide complexes

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Needa Athitaya Wicksell Chuainukun; [2021]
  Keywords : Photochemistry; Copper iodide complexes; Substituted pyridines; Thin films; Luminescence lifetime;

  Abstract : This paper deals with 3-picoline, 4-picoline, 3,4-lutidine and 3,5-lutidine complexes of copper(I) iodide (CuI(3-pic), CuI(4-pic), CuI(3,4-lut) and (CuI(3,5-lut)). The experimental investigation was divided into several parts. Firstly, the synthesis and characterization of the compounds both as powder and as thin films. READ MORE

 3. 3. Canonical Representation of sidescan sonar images for robotics application

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Hongsheng Chang; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Sidescan sonar (SSS) is crucial in underwater investigation as it is cheaper and provide wider detection range. Sidescan sonars are typically mounted on Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) or vessels. READ MORE

 4. 4. Statistical Methods for Mineral Models of Drill Cores

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Björn Johansson; [2020]
  Keywords : Ordinary Kriging; Variograms; Geostatistics; Statistical Methods; Ordinary Kriging; Variogram; Geostatistik; Statistiska Metoder;

  Abstract : In modern mining industry, new resource efficient and climate resilient methods have been gaining traction. Commissioned efforts to improve the efficiency of European mining is further helping us to such goals. Orexplore AB's X-ray technology for analyzing drill cores is currently involved in two such project. READ MORE

 5. 5. Karaktäristika hos säsongsmigration : en studie av en svensk-norsk älgpopulation

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Erik Berg; [2020]
  Keywords : migration; förflyttning; net squared displacement; älg; spatial ekologi; förflyttningsstrategier; modeller; könsskillnader;

  Abstract : Att förstå var djur befinner sig och hur de förflyttar sig över året är en viktig del i arbetet för att nå en effektiv förvaltning. Extra viktigt är det när arten i fråga berör en stor mängd människor, både ekonomiskt och kulturellt. READ MORE