Essays about: "Patrick Jonasson"

Found 1 essay containing the words Patrick Jonasson.

  1. 1. Controlling Word-of-Mouth : A qualitative study of the hotel industry in the region of Jönköping

    University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management)

    Author : Andreas Mård; Patrick Jonasson; [2007]
    Keywords : Word-of-Mouth; Service Marketing; Relationship Marketing; Hotel; Word-of-Mouth; Servicemarknadsföring; Relationsmarknadsföring; Hotell;

    Abstract : Som människa i dagens samhälle blir man, varje dag, exponerad av ett mycket stort antal marknadsföringsbudskap i form av annonser och reklam, ett antal som är omöjligt för en enskild individ att ta in. Företag har därför svårt att nå ut till sina segment utan att spendera stora resurser på sin marknadsföring. READ MORE