Essays about: "Patrik Hildén"

Found 1 essay containing the words Patrik Hildén.

  1. 1. Satellitövervakning av cyanobakterieblomningar i sjöar : en jämförande studie för Mälaren

    University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

    Author : Patrik Hildén; [2021]
    Keywords : cyanobakterier; algblomning; klorofyll; fjärranalys; Mälaren;

    Abstract : Cyanobakterieblomningar ökar världen över och orsakar både ekonomiska förluster och hälsorelaterade problem. På grund av cyanobakteriers potentiellt skadliga inverkan sker regelbunden provtagning i svenska vatten. READ MORE