Essays about: "Per Gyllenstierna"

Found 2 essays containing the words Per Gyllenstierna.

 1. 1. Bonitet som värderingsunderlag : virkesproduktionsförmåga översatt till monetära värden

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Louise Gyllenstierna; Minna Norrman; [2014]
  Keywords : avkastning; tillväxt; nuvärde; kreditgivning; ränta;

  Abstract : Under det senaste decenniet har intresset att investera i skogsfastigheter ökat. Detta har gjort att bankerna idag utvecklar sina segment inom skog- och lantbruk. Har som mål att underlätta vid värdering av skogsfastigheter genom att undersöka sambandet mellan markens naturliga virkesproducerande förmåga till årlig nettoavkastning. READ MORE

 2. 2. The Nikolic Case. Enquiring into the Legitimacy of Supra-National Organizations

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Author : Per Gyllenstierna; [2003]
  Keywords : Allmän rättslära; Folkrätt; Law and Political Science;

  Abstract : The purpose of this thesis is to arrive at a definition of lawfulness with respect to the international legal system of today. The idea is to show, how Kelsen's monist theory of international law and Communitarian theory can be used, together, to legitimize the international legal structure, by means of employing, qua concept of approach, the security argument (''peace'' being understood in the broadest sense of the word). READ MORE