Essays about: "Per Martin Leonhard"

Found 1 essay containing the words Per Martin Leonhard.

  1. 1. Genomic screening of high frequency antigens in blood donors

    University essay from Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

    Author : Per Martin Leonhard; [2013]
    Keywords : Biology and Life Sciences;

    Abstract : När blodet är slut... När man normalt bestämmer blodgrupper använder man sig av ett antiserum mot den blodgruppen man är intresserad av. READ MORE