Essays about: "Perceived Sensory Dimension"

Found 3 essays containing the words Perceived Sensory Dimension.

 1. 1. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Gabriella Kylin; [2020]
  Keywords : Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Abstract : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. READ MORE

 2. 2. An investigation of the relationships between electrotactile stimulus parameters, primary afferent response, and perceived sensation

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Jessica Sofie Louise Vidmark; [2018]
  Keywords : electrotactile stimulation; psychophysical sensation; primary afferent response; sensory feedback; prosthetics; elektrisk hudstimulering; psykofysisk respons; primärafferent respons; sensorisk återkoppling; proteser;

  Abstract : Sensory feedback possesses the possibility of adding a new dimension to many applications, including, but not limited to, prosthetics and surgical robots for improved control, virtual reality for incorporation of another sense, and phantom limb pain reduction for amputees. Electrotactile stimulation provides a compact, light-weight, energy efficient, highly responsive, and non-invasive option for sensory feedback; however, it has been found to commonly elicit unnatural or uncomfortable sensations for the user. READ MORE

 3. 3. Promenadmiljöns betydelse vid problemlösning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Kristina Levén; [2016]
  Keywords : natur; promenad; problemlösning; kognition;

  Abstract : Studiens syfte var att undersöka vilka egenskaper i promenadmiljön som upplevs stödjande vid problemlösning. Studien är kvalitativ och tre olika metoder har använts vid datainsamlingen; semistrukturerade intervjuer, gåtur med fotografering samt en skriftlig fotoenkät. READ MORE