Essays about: "Periodontal disease"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the words Periodontal disease.

 1. 1. Hemtandvård hos hundar med parodontit. En uppföljande enkätstudie efter professionell tandrengöring (PTR)

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : John Svärd; [2023]
  Keywords : enkät; parodontit; tandborstning; hemtandvård; hund;

  Abstract : Parodontal sjukdom (gingivit och parodontit) är en av hundens vanligaste sjukdomar. Daglig hemtandvård är gold standard för profylax och de flesta hundägare anser att hundens tandhälsa är mycket viktig. Trots detta visar flera studier att efterlevnaden av råd är mycket låg avseende tandborstning. READ MORE

 2. 2. Effekten av engångsbehandling med ultraljudstandborste för tandstensborttagning på hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Gunilla Andersson; Jenny Madeleine Palm; [2022]
  Keywords : emmi-pet; FAS-skala; parodontal sjukdom; plack; stress; tand; tandvård;

  Abstract : Vikten av god munhälsa för sällskapsdjur, och munhälsans betydelse för helhetshälsan hos sällskapsdjur, uppmärksammas i allt högre utsträckning. Tandsten hos hund är vanligt förekommande och bildas när plack på tanden mineraliseras. READ MORE

 3. 3. OraStripdx : ett tioldetektionstest vid parodontal sjukdom

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Nadja Rahunen; Sofia Thelander; [2021]
  Keywords : andedräkt; FAS; hund; gingivit; munhälsa; plack; positiv förstärkning; tandborstning; tandsten; tiol;

  Abstract : Den vanligaste sjukdomen hos hund som ses på klinik är parodontal sjukdom, cirka 85 % av hundar över tre år är drabbade. Ett tidigt stadium av parodontal sjukdom, gingivit, kan oftast reverseras med hjälp av tandborstning och korrekt tandvård. READ MORE

 4. 4. Parodontal sjukdom hos hund : en utvärdering av djurägares bedömning av den allmänna hälsan före och efter behandling av parodontit

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Philip Yngvesson; [2020]
  Keywords : parodontal sjukdom; gingivit; parodontit; allmän hälsa; systemeffekter; hund;

  Abstract : Parodontal sjukdom är vanligt förekommande hos hund och kan delas in i två huvudkategorier: gingivit och parodontit. Gingivit är en initialt reversibel inflammation i tandköttet som uppkommer till följd av angrepp från bakterier i dentalplack. READ MORE

 5. 5. Analysis of selected virulence properties of Filifactor alocis

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för odontologi; Umeå universitet/Institutionen för odontologi

  Author : Merna Jajo; Nikolina Sjöblom; [2018]
  Keywords : Filifactor alocis;

  Abstract : ABSTRACT Filifactor alocis is a gram-positive rod-shaped bacterium, and several studies have demonstrated that the species is associated with periodontal disease. It has several proteins and properties that makes it a potential partner in crime in a disease process. Here we studied a small collection of 10 isolates of F. READ MORE