Essays about: "Pernilla Book"

Found 2 essays containing the words Pernilla Book.

 1. 1. Andrologisk undersökning av unga individprövade köttrastjurar : med särskilt fokus på pungomkrets

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Pernilla Lindberg; [2011]
  Keywords : testikelundersökning; individprövning; besiktning; pungomkrets; minimimått; fruktsamhet;

  Abstract : I Sverige ser vi idag ett ökat intresse för uppfödning av köttrasdjur. Då de flesta av hondjuren går med tjur för naturlig betäckning, är det av stor betydelse att välja en frisk, högfertil tjur för att få god reproduktion och avkastning i besättningen. READ MORE

 2. 2. Constructing Openness on Open Innovation Platforms in the Life Science Industry -Creation of a toolbox for designing an open innovation platform

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Pernilla Book; Emelie Kuusk-Jonsson; [2010-06-22]
  Keywords : Open Innovation Platforms; Constructing Open Innovation Platforms; Open Innovation Platform Design; Open Innovation Initiatives; Life Science Platforms; Legal constructions; Contractual Models; Toolbox;

  Abstract : MSc in Intellectual Capital Management.... READ MORE