Essays about: "Persons with Disabilities"

Showing result 1 - 5 of 49 essays containing the words Persons with Disabilities.

 1. 1. POLICY FAILURES OF SINGAPORE’S INCLUSIVE EMPLOYMENT PROGRAMMES The inaccessibility of persons with disabilities to the labour market in Singapore

  University essay from Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Author : Liändrie Steffens; [2021-02-12]
  Keywords : Persons with Disabilities; UNCRPD; Singapore; policy failure; inclusive employment policies;

  Abstract : The purpose of this thesis is to understand why the employment rate of persons with disabilities in Singapore is significantly low despite its extensive and generous inclusive employment programmes and the ratification and implementation of the UNCRPD; are these policy failures, what are the possible gaps in the inclusive employment policies and how does it comply with the UNCRPD Article 27 of Work and Employment. These questions are answered through the theoretical lens of policy failure and inclusive employment, and applying the policy failure measures as set forth by McConnell’s “criteria of policy success and failure” as well as an in-depth analysis of the inclusive employment policies’ eligibility criteria. READ MORE

 2. 2. Bron till delaktighet : tillgängliga gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST)

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tove Johansson; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; tillgänglighet; delaktighet; autismspektrumtillstånd;

  Abstract : Syftet med examensarbetet är att undersöka vad landskapsarkitekter behöver ta hänsyn till för att tillgängliggöra gröna utomhusmiljöer för personer med autismspektrumtillstånd (AST), utifrån de behov som dessa personer kan uppleva. Flera kurser under landskapsarkitektutbildningen har uppmärksammat begreppen ”tillgänglighet” och ”gestaltning för alla”. READ MORE

 3. 3. Children’s right to live with their families and corresponding state obligations under the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Frida Vall; [2020]
  Keywords : Law and Political Science;

  Abstract : .... READ MORE

 4. 4. Participation of women with disabilities in local government decision making structures : Unpacking the silent voice : A qualitative study conducted in Lusaka, Zambia

  University essay from Lunds universitet/Socialhögskolan

  Author : Oscar Lwiindi; [2020]
  Keywords : work experiences; disability; participation; local government; decision making; Social Sciences;

  Abstract : Research problem: Participation of each and every person in governance system is a fundamental human right and a basic condition for democratic tenets in society regardless of their physical and socio-economic status in society. Persons with disabilities and women in particular have historically been stigmatized, discriminated and excluded in various decision making processes at global, regional, national and local levels. READ MORE

 5. 5. Att utforma utemiljöer anpassade för LSS-verksamheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johannes Godsk; [2020]
  Keywords : LSS; miljöpsykologi; trädgårdsterapi; trädgård; sinnesträdgårdar; autism; vårdhistoria;

  Abstract : Huvudsyfte med arbetet är att utreda hur man utformar en god utemiljö för LSSverksamheter. Närmiljön är ytterst viktig för personer som av olika anledningar behöver hjälp i vardagen. Denna grupp har i olika grad en mer begränsad förmåga att ta sig till andra miljöer än den direkta närmiljön. READ MORE