Essays about: "Peter Gunnarsson"

Found 2 essays containing the words Peter Gunnarsson.

 1. 1. Role based access control in a telecommunications operations and maintenance network

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Peter Gunnarsson; [2005]
  Keywords : Datalogi; Role Based Access Control; RBAC; security; authorization model; administration tools; Datalogi;

  Abstract : Ericsson develops and builds mobile telecommunication networks. These networks consists of a large number of equipment. Each telecommunication company has a staff of administrators appointed to manage respective networks. READ MORE

 2. 2. Using LDAP for centralized authentication

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Author : Peter Gunnarsson; Krister Källvik; [2002]
  Keywords : Informationsteknik; Autentisering; LDAP; PAM; nsswitch; datasäkerhet; Samba; Linux; Informationsteknik;

  Abstract : Effektiv hantering av den växande mängden data i dagens IT-samhälle är ett ständigt återkommande problem. Lösningar som innebär att information med krav till snabb åtkomst dubbellagras på flera olika ställen, är bara en av anledningarna till nytänkandet "katalogtjänster''. READ MORE