Essays about: "Peter Hansson"

Found 5 essays containing the words Peter Hansson.

 1. 1. Motivation i den svenska sällanköpshandeln : en undersökning av lönesystem som motivationsfaktor

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Peter Hansson; Alexander Hult; [2018]
  Keywords : Lönesystem; motivation; Sällanköpshandel;

  Abstract : Arbetsmotivation är ett mångbottnat ämne som genom historien har undersökts från många olika infallsvinklar. Motivationsforskningen grundad i psykologisk forskning framhåller incitamentsbaserad motivation som verkningslös och även negativ i sin inverkan på arbetsmotivation medan incitament innehar en position av basverktyg för arbetsmotivation inom managementteorin. READ MORE

 2. 2. Gåsproduktion : uppfödning av gässlingar fram till slakt

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Peter Hansson; [2012]
  Keywords : gäss; gässlingar; inhägnad för gås; gås; produktionsekonomi;

  Abstract : Gåsproduktionen i Sverige har de senaste åren varit fallande i antal slaktade gäss, antalet uppfödare har också minskat i antal och i dagsläget återstår numera endast ett par större producenter. Det som är känt om produktionsformen och samtidigt nedskrivet i svensk litteratur är inte så omfattande. READ MORE

 3. 3. Success factors in the process of establishing a TechCenter

  University essay from IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Author : Peter Carlsson; Tor Faxën; Markus Hansson; [2008-06-30]
  Keywords : Technology Center; TechCenter; TC; success factors; IT-University; open lab environment; sub-organization; academic organization;

  Abstract : What is the success factors when establishing a TechCenter? This thesisdescribes the possible success factors when establishing a TechCenter within aIT-University in Gothenburg, Sweden. This thesis also describes a possibledefinition of what a TechCenter is, its purpose as a department in an organizationand introduces the term TechCenter as a neologism. READ MORE

 4. 4. Completeness in modal logic

  University essay from Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Author : Sebastian Enqvist; [2005]
  Keywords : Modal logic; David Lewis; Peter Gärdenfors; Bengt Hansson; Philosophical logic; Filosofisk logik; logik; Philosophy and Religion;

  Abstract : This paper is mainly inspired by formal research results and philosophical considerations in ?A guide to intensional semantics?, written in 1973 by Bengt Hansson and Peter Gärdenfors. That essay was focused on the philosophy of semantics for modal logics, with special attention to completeness results. READ MORE

 5. 5. Communication between Matlab/Simulink and ABB Advant Control Builder

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Author : Peter Davidsson; Fredrik Hansson; [2000]
  Keywords : Technology and Engineering;

  Abstract : Possibilities to simulate control systems can be very useful. During the development of a control system, simulations can verify that the implemented algorithms work as expected. Smaller parts of the implementation can be tested before they are put together to a complete control system. READ MORE