Essays about: "Petiole"

Found 4 essays containing the word Petiole.

 1. 1. Protoplast isolation and transformation in sweetpotato

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik; Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Jakob Steiner; [2022]
  Keywords : Protoplast; Sweetpotato; Isolation; Transformation; Regeneration; Callus; Propagation; In-vitro; Solanales; Celluase; Cell; Plant; Leaf; Petiole; Biotechnology; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Med målet att utvärdera en mindre restriktiv teknik för genmodifiering i sötpotatis (Ipomoea batatas), både gällande ekonomiska begränsningar såväl som det tid och energi bemödande som ett sådant projekt oundvikligen påbrår, har vi arbetat flitigt med att etablera optimerade parameters för protoplast isolation och fortsättningsvis också utforskat lovande protokoll för transformation och regeneration av dessa protoplaster, för att slutligen framställa nya genotyper. Således har en extensiv litteraturundersökning av tidigare publicerade protokoll, varav explantor från sötpotatis men också relaterade arter inom Solanales ordningen har diskuterats, utfärdades varefter datan analyserades via diverse avancerade statistiska modeller. READ MORE

 2. 2. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Elin Carlsson; [2022]
  Keywords : kväve; kompletteringsgödsling; bladskaftsanalys; Yara N-sensor; Yara N-tester; fjärranalys med Vultus system;

  Abstract : Kväve är ett viktigt näringsämne för växten eftersom det fyller många viktiga funktioner, bland annat som byggstenar till proteiner som ingår i fotosyntesen men också klorofyllmolekyler, DNA och RNA. Tillförseln av kväve är viktig att optimera i stärkelsepotatis (Solanum tuberosum) utifrån kvävepris, stärkelsehalt och skörd men också för aspekten att minska utlakning. READ MORE

 3. 3. Arabidopsis myrosinases; analysis of developmental expression and effects of microorganisms

  University essay from SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Author : Mohammad Atikur Rahman; [2018]
  Keywords : Alternaria brassicicola; Arabidopsis thaliana; Bacillus amyloliquefaciens; Brassicaceae; Glucosinolates; Myrosinase; Myrosin cells; Thioglucoside glucohydrolase TGG ;

  Abstract : Glukosinolater är sekundärmetaboliter som studerats främst I växter av familjen Brassicaceae.När växtvävnad skadas genomgår glukosinolater en hydrolysprocess initierad av enzymetmyrosinas (EC 3.2.1. READ MORE

 4. 4. Investigating germplasm collection and development potential of organic cowpea in Portugal

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Dylan Wallman; [2017]
  Keywords : blackeyed peas; climate change; cowpea; feijão-frade; intercropping; legumes; organic agriculture; organic plant breeding; sesquipedalis; sole cropping; sustainability; Vigna unguiculata;

  Abstract : Initial trials were conducted in Idanha-a-Nova, Portugal together with a literature review with the aim to investigate the development potential of an organic plant breeding and seed company’s (Sementes Vivas) cowpea germplasm collection in relation to organic agriculture, sustainable development, and plant breeding. This work discusses different development directions such as intercropping, sole cropping and home gardens as well as organic plant breeding of the cowpea crop. READ MORE