Essays about: "Pets"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the word Pets.

 1. 1. Developing Recommendations for a Mobile Pet Marketplace from a UX Perspective

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Roxana Arroyo Pizarro; [2019]
  Keywords : UX; Experience design; Marketplace; Pets; Features;

  Abstract : Despite the importance of pets in people’s lives and the possible emotional value of purchasing a pet, there is a lack of niche pet marketplaces. There is also a gap in research regarding the design of online marketplaces for finding pets and how users experience them. READ MORE

 2. 2. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Wlosinska; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Abstract : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. READ MORE

 3. 3. Private Equity & Pets: A study on the effects of Private Equity entry on the Swedish veterinary care market for companion animals

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Ragnar Broström; Lukas Bergman; [2019]
  Keywords : Private Equity; Veterinary Care; Market Consolidation; Supplier Induced Demand; Moral Hazard;

  Abstract : Investigating changes in veterinary care prices in Sweden resulting from the entry of private equity owned clinics and market consolidation. The study uses panel data between 2005 and mid-2016 on veterinary charges for insured dogs to measure the extent to which the growth in price on veterinary services have changed on a per episode basis, meaning the collective series of treatments, for a specific diagnosis of a dog. READ MORE

 4. 4. Pathogenesis and risk factors of feline infectious peritonitis

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kristian Arkela; [2019]
  Keywords : infektiös; peritonit; katt; patogenes; FIP; feline; coronavirus; risk;

  Abstract : Feline infectious peritonitis (FIP) is a fatal disease amongst both domesticated and wild felines. Pathogenesis behind FIP is not completely clear, but the consensus states that Feline coronavirus (FCoV) acquires mutations in genes that code for example the Spike (S) protein and 3c (Bank-Wolf et al., 2014; Chang et al., 2012; Vennema, 1999). READ MORE

 5. 5. Aktivitetsmonitor på katt : en pilotstudie av överensstämmelsen mellan registrerad och observerad aktivitet med fokus på skillnad mellan katter av olika storlek

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Maja Arvidsson; Ann Christine Spence; [2018]
  Keywords : accelerometri; accelerometerbaserad aktivitetsmonitor; aktivitet; fysisk aktivitet; katt; validering; rehabilitering; djuromvårdnad;

  Abstract : Mätning av aktivitet hos våra sällskapsdjur kan inom djursjukvården användas för att upptäcka olika sjukdomar samt utvärdera olika behandlingar. Accelerometri är en validerad, praktisk och objektiv metod för att mäta aktivitet. READ MORE