Essays about: "Pets"

Showing result 1 - 5 of 103 essays containing the word Pets.

 1. 1. Developing Recommendations for a Mobile Pet Marketplace from a UX Perspective

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Roxana Arroyo Pizarro; [2019]
  Keywords : UX; Experience design; Marketplace; Pets; Features;

  Abstract : Despite the importance of pets in people’s lives and the possible emotional value of purchasing a pet, there is a lack of niche pet marketplaces. There is also a gap in research regarding the design of online marketplaces for finding pets and how users experience them. READ MORE

 2. 2. Katters användning av burutrymme

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Lovisa Aune; [2019]
  Keywords : burhållning; katt; katthem; burutnyttjande; stress;

  Abstract : Katten är ett av de mest populära sällskapsdjuren i många länder världen över. Många katter lever idag i begränsade miljöer som strikta innekatter eller i bur, exempelvis på katthem, veterinärkliniker eller forskningsanläggningar. READ MORE

 3. 3. Feminiseringen av veterinäryrket ur ett svenskt perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Julia Wlosinska; [2019]
  Keywords : feminisering; veterinäryrket; veterinär; kvinna;

  Abstract : Veterinäryrkets förvandling de senaste 100 åren är ganska unik. Ett yrke som tidigare var helt mansdominerat har på väldigt kort tid kommit att bli helt dominerat av kvinnor. Fenomenet är internationellt. READ MORE

 4. 4. Private Equity & Pets: A study on the effects of Private Equity entry on the Swedish veterinary care market for companion animals

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Ragnar Broström; Lukas Bergman; [2019]
  Keywords : Private Equity; Veterinary Care; Market Consolidation; Supplier Induced Demand; Moral Hazard;

  Abstract : Investigating changes in veterinary care prices in Sweden resulting from the entry of private equity owned clinics and market consolidation. The study uses panel data between 2005 and mid-2016 on veterinary charges for insured dogs to measure the extent to which the growth in price on veterinary services have changed on a per episode basis, meaning the collective series of treatments, for a specific diagnosis of a dog. READ MORE

 5. 5. Using inertial sensors for assessing movement symmetries in trotting dogs : a feasibility study

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anders Stenman; [2019]
  Keywords : lameness; assessment; inertial sensors; dogs; trot;

  Abstract : Lameness or other disturbances in the musculoskeletal system are common reasons why dog owners seek veterinary care. The lameness is most often associated with pain, degenerative changes in joints or muscles, or injury. Evaluation of lameness have traditionally been performed subjectively by means of visual assessment and scoring. READ MORE