Essays about: "Petter Gustafsson"

Found 5 essays containing the words Petter Gustafsson.

 1. 1. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Petter Gustafsson; [2017]
  Keywords : vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Abstract : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. READ MORE

 2. 2. The electric Jetpack

  University essay from KTH/Farkost och flyg; KTH/Farkost och flyg

  Author : Adam Lang; Petter Hultin Gustafsson; [2015]
  Keywords : ;

  Abstract : Det här kandidatexamensarbetet syftar till att undersöka möjligheten att omkonstruera enJetpack till en mer miljövänlig version. Detta åstadkoms med ett elektrisktframdrivningssystem kombinerat med Li-Jon batterier. Genom att använda existerandemetoder för konceptuell flygplansutformning, kan Jetpackens geometriska karaktäristikväljas. READ MORE

 3. 3. KOMPOSITER I UNDERVATTENSFARKOSTER

  University essay from KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Undervattensteknik

  Author : Petter Wiström; Marcus Gustafsson; [2013]
  Keywords : ;

  Abstract : This report is a master thesis performed at The Royal Institute of Technology divisions of Lightweight Structures and Naval Architecture in collaboration with the Swedish defence material administration, FMV. There are several naval submarines used by the Swedish navy and more to be built. READ MORE

 4. 4. "I didn't ask 2 be Palestinian, I just got lucky": A study of actors’ influence on Palestinians’ collective identity

  University essay from Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Development Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Author : Petter Gustafsson; [2012]
  Keywords : Palestine; identity; social identity perspective; social psychology; social context.; Social Sciences;

  Abstract : Identity is formed in the understanding of the self and others, and it is also a consequence of how people perceive the world. The purpose of this thesis is to investigate which actors besides Israel individual Palestinians identify as significant for their understanding of their collective identity. READ MORE

 5. 5. Impact and Multiplexing of SIP Signaling in GSM

  University essay from Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskapTekniska högskolan

  Author : Pasha Ayani; Petter Gustafsson; [2009]
  Keywords : ;

  Abstract : By the introduction of IMS, future mobile voice traffic will gradually be based on IP. This means that GSM has to undergo further development in order to stay compatible with other mobile networks. Before introducing VoIP into GSM, the impact of the SIP signaling needs to be investigated. READ MORE