Essays about: "Peyman Saramolki"

Found 2 essays containing the words Peyman Saramolki.

 1. 1. Landskapsarkitekten : en resa i kunskap från student till nyanställd inom den privata sektorn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; Simon Gulve; [2018]
  Keywords : arbetsliv; enkät; erfarenhet; intervju; jämförelse; konsult; kunskap; kunskapskrav; landskapsarkitektur; SLU; utbildning; yrkeserfarenhet; yrkesroll;

  Abstract : I denna uppsats jämförs relationen mellan landskapsarkitektprogrammen på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, med yrkesverksamma landskapsarkitekter inom den privata sektorn som har varit aktiva i yrkeslivet högst tre år efter sin sista avslutade kurs. SLU:s landskapsarkitektprogram ligger på två olika universitetscampus, Ultuna och Alnarp, som båda för närvarande genomgår en förändring som påverkar den övergripande strukturen. READ MORE

 2. 2. Observationer på Dragarbrunnsgatan : en studie av fotgängares rörelsemönster och konflikter med andra trafikslag

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Peyman Saramolki; [2016]
  Keywords : Dragarbrunnsgatan; gångfartsområde; shared space; stadsplanering; modernism;

  Abstract : Denna uppsats studerar sektioner av Dragarbrunnsgatan i Uppsala, med sin utformning som gångfartsområde. Reglerna som ger fotgängare företräde över motorfordon och cyklar med en hastighetsreglering till gångfart kan anses vedertaget i avseende hierarkin vid dessa områden. READ MORE