Essays about: "Physical activity on prescription"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the words Physical activity on prescription.

 1. 1. Promenadvänliga stadsgator och folkhälsa : en studie av Drottninggatan i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Niklas Karlzén; [2019]
  Keywords : promenadvänlighet; rörelsemönster i staden; fysisk aktivitet på recept; fysisk gatumiljö; gatulandskap;

  Abstract : Det finns tydliga bevis för att promenadvänliga miljöer kan ha många positiva effekter på människors fysiska aktivitet och därmed deras hälsa. Icke-smittsamma sjukdomar är den vanligaste orsaken till dödsfall världen över och år 2015 uppskattades dödssiffran till cirka 40 miljoner människor, där fysisk inaktivitet är en av de mest kända riskfaktorerna. READ MORE

 2. 2. How can digitalization and AI be usedto increase the usage of medicallyprescribed physical activity? : A qualitative and quantitative study on thedigitalization of physical activity on prescription

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Author : Rebecca Künkel; Jens Lomander; [2018]
  Keywords : Physical activity on prescription; Artificial Intelligence; Health; Increase motivation;

  Abstract : Medically prescribed physical activity (PaP) is a relatively unknown term, howeverit is nothing new. Being used as an alternative to traditional treatment it aimsto reduce the use of chemical medication where possible. This method has provensuccessful on diseases such as high blood pressure, heart attacks, diabetes, depressionetc. READ MORE

 3. 3. Grönytefaktorn : receptet för goda livsmiljöer i täta städer?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anna Jönsson; [2018]
  Keywords : grönytefaktor; rekreation; biodiversitet; biotope area factor; miljöbyggprogram SYD; Malmö; Norra Djurgårdsstaden; Stockholm;

  Abstract : Stadens grönstruktur spelar en viktig roll för att skapa livsviktiga värden i form av habitat och ekosystemtjänster i byggda miljöer. När grönytor i staden minskar på grund av förtätning ställs därför högre krav på de verktyg som används för att skapa goda livsmiljöer för människor, djur och växter. READ MORE

 4. 4. Medical Technology and eHealth for Prevention against LifestyleRelated Diseases : A survey of attitudes among health center personnel and patients prescribed with physical activity on prescription (PAP)

  University essay from KTH/Människa och Kommunikation

  Author : Cecilia Fornstedt; [2017]
  Keywords : preventative care; digitalization; eHealth; mHealth; virtual care; medical engineering; medical technology; connected care; Physical Activity on Prescription; primary care; cardiovascular diseases; förebyggande vård; preventiv; digitalisering; eHälsa; mHälsa; virtuell vård; medicinsk teknik; uppkopplad vård; Fysisk Aktivitet på Recept FaR ; primärvård; hjärt- och kärlsjukdomar;

  Abstract : With an aging population that suffers from comorbidity, healthcare is facing grand challenges. In order to meet the demand, digitalization is thought to be an opportunity. Digitalization of curative care, such as diagnostics and treatment, have been initiated and is today used and appreciated. READ MORE

 5. 5. Preventing frailty among inactive older adults : what motivates to an active lifestyle?

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Sandra Eriksson; [2016]
  Keywords : Frailty; older adults; physical activity; motivation.; Skörhet; äldre vuxna; fysisk aktivitet; motivation.;

  Abstract : AbstractBackground: Frailty is a physiological condition caused by aging which increases the risk for adverse health problems and extended need for health and social care. This condition can be prevented, and to some extent treated, with physical activity. READ MORE