Essays about: "Pia Sundvall"

Found 2 essays containing the words Pia Sundvall.

 1. 1. Kväverikt spillvatten från sprängämnesproduktion - Potentiell råvara i gödsel?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Pia Sundvall; [2016]
  Keywords : kväve; ammonium; nitrat; gödsling; fertilizer; resursutnyttjande; sprängämnesrester; restprodukt; recirkulation; Nitrogen; Ammonium; Nitrate; fertilizer; resource; explosives; residue; recirculation;

  Abstract : Kväve är en av de mest begränsande faktorerna för tillväxt hos vaskulära växter och en viktig ingrediens i konstgödsel, som idag kommit att bli en förutsättning för höga skördenivåer inom jord- och skogsbruk. Att framställa reaktivt kväve för odling är en överlevnadsfaktor för människor världen över, men skapar inte bara tillväxt, utan rubbar också den naturliga kvävebalansen. READ MORE

 2. 2. En genväg i skoglig planering? : en pilotstudie om nyttofunktioner och flermålsanalys

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Patrik Isacsson ; Pia Sundvall; [2014]
  Keywords : AHP; beslutstödssystem; Heureka; MCDA; skogsbruk;

  Abstract : I dagens vidare syn på skogen som resurs är allt fler mål, och ibland även fler intressenter involverade i skogsbruksplaneringen. För att ta fram det bästa planalternativet används ofta flermålsanalys, där intressenten viktar delmål mot varandra. Detta kombineras med en bedömning av hur väl planalternativen uppfyller målen. READ MORE