Essays about: "Pleurotus pulmonarius"

Found 1 essay containing the words Pleurotus pulmonarius.

  1. 1. Sågspån från gran (Picea abies) som substrat vid odling av ostronskivling (Pleurotus pulmonarius)

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Jonatan Sundelin; [2018]
    Keywords : Pleurotus pulmonarius; svamp; Picea abies; gran; sågspån; odling; odlingssubstrat;

    Abstract : Sedan slutet av 1900-talet har intresset för matsvamp som en källa till näring och nya kulinariska upplevelser ständigt ökat, inte bara globalt utan även i Sverige. I samband med det ökade intresset för matsvamp har delikatessvamp som ostronskivling, shiitake med flera introducerats direkt till konsumenter och fått ett allt större erkännande av dem. READ MORE