Essays about: "Pontus Larsson"

Found 5 essays containing the words Pontus Larsson.

 1. 1. Optimization of the steel-fiber dosage in shotcrete used in the Kankberg mine

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Pontus Larsson; [2018]
  Keywords : rock mechanics; shotcrete; bergmekanik; sprutbetong;

  Abstract : The Swedish metal company Boliden has since the early 20th century been mining deposits in the mining field commonly referred to as the Skelleftefield in northern Sweden. The youngest of the active mines is the Kankberg mine which is an underground mine whose reserve contains gold and tellurium. READ MORE

 2. 2. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Keywords : energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Abstract : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. READ MORE

 3. 3. A study to understand the information gap between total organofluorine analysis and total oxidizable precursor assay on polyfluoroalkyl/perfluoroalkyl substances (PFASs)

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Author : Pontus Larsson; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Total oxidizable precursor (TOP) assay is an oxidation method to convert precursor compound of polyfluoroalkyl/perfluoroalkyl substances (PFASs) into measurable perfluorinated carboxylic acids (PFCAs). A previous mass balance study has shown that a loss of fluorine was observed after employing the method to convert the precursors in firefighting foams. READ MORE

 4. 4. Omvårdnad utan gränser – Korslingvistisk omvårdnad

  University essay from

  Author : Pontus Dymén; Pamela Larsson; [2016-01-11]
  Keywords : Nurse-patient relationship; Language barrier; Communication; Interpreter;

  Abstract : Background: With the present rate of immigration, increasing healthcare visits from people speaking another language are inevitable. These encounters affect both nurse and patient, therefore communication is essential for the establishment of a nurse-patient relationship. READ MORE

 5. 5. Startups och Marknadsföring

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Author : Niklas Larsson; Pontus All; [2014]
  Keywords : startups; entrepreneruial marketing; brand building; business model; lean startup; Fristående kurs;

  Abstract : Studien har fokuserat på tidiga startups och hur dessa arbetar med marknadsföring och varumärkesbyggande, och hur en otydlig affärsmodell påverkar. Resultaten pekar på vikten av att involvera kunder så tidigt som möjligt för att hitta en fungerande affärsmodell och få feedback på produkterbjudandet. READ MORE