Essays about: "Potted plants"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words Potted plants.

 1. 1. Early season BVOC emission for young potted Norway spruce (Picea abies)

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Erica Jaakkola; [2019]
  Keywords : Physical Geography and Ecosystem analysis; BVOC; Norway spruce; PTR-TOFMS; photosynthesis; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Biogenic volatile organic compounds (BVOC) are emitted naturally from the biosphere to the atmosphere and are a part of the global carbon emissions. BVOCs are contributing to around 5-10% of the total net carbon exchange to the atmosphere. READ MORE

 2. 2. Näringsförsök i ettårig odling av substratodlade long cane-hallon : kvävets påverkan på skördemängd och skördekvalitet

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Johanna Lindberg; Maria Grymer; [2016]
  Keywords : hallon; kväve; näring; long cane; tunnelodling; substrat; gödsling; Tulameen;

  Abstract : Long cane-hallon som bärkultur, odlat i substrat och i tunnel under en säsong, är idag ett modernt och mycket framgångsrikt sätt att odla på. Denna odlingsteknik för hallon skiljer sig från andra genom att det är en kultur där man endast tar skörd på plantorna under en säsong och sedan byter ut plantorna. READ MORE

 3. 3. Konsumenters beslutsprocess om krukväxter : konsumentstudie rörande yngre och äldres resonemang innan köp av krukväxter till hemmet/dekoration

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Julia Waller; [2014]
  Keywords : krukväxter; prydnadsväxter; konsumenter; beslutprocess; the buyer decision process;

  Abstract : I jordbruksverkets marknadsöversikt från 2013 anmärker författarna en viss problematik som tycks gälla för krukväxtproduktionen. Ser man till antalet sålda produkter visar statistiken att produktionen av krukväxter minskat med 31 % sedan 1999, och det är inget som helt kompenserats genom ökad import. READ MORE

 4. 4. Etableringsbeskärning i offentlig miljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Joakim Loberg; [2012]
  Keywords : Beskärning; Etablering; Etableringsbeskärning; Plantering; Planteringsteknik;

  Abstract : En stor del av den natur som återfinns i tätorten är anlagd. Växtmaterialet kan därför i många hänseenden betraktas som ett av landskapsarkitektens mest betydelsefulla redskap för gestaltning. READ MORE

 5. 5. GLOBAL FLORICULTURE INDUSTRY VALUE CHAIN. POSITION OF THE UKRAINIAN FIRMS IN THE FLORICULTURE BUSINESS.

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Olha Martsynovska; [2011]
  Keywords : Floriculture industry; global value supply chains; transaction costs; institutional theory; Netherlands; Ukraine; Business and Economics;

  Abstract : Floriculture industry is very dynamic in its varieties and trade volumes demonstrating 6 to 9 % of annual growth. It gets also more and more diverse in terms of global actors. READ MORE