Essays about: "Praktik"

Showing result 1 - 5 of 169 essays containing the word Praktik.

 1. 1. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joel Deutschmann; [2021]
  Keywords : hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Abstract : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. READ MORE

 2. 2. Design for prolonged service lifetime : A case study of built-in ovens implementing emotionally durable design in practice

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : JONATHAN BERG; HANNES ENGSTRÖM; [2021]
  Keywords : Emotionally durable design; Product longevity; Design framework; Sustainable design; Emotionellt hållbar design; Produktlivslängd; Designramverk; Hållbar design;

  Abstract : The taxonomy of sustainable design covers a multitude of strategies targeting different aspects of product design, one of which is product longevity. Efforts within this field have mainly been focusing on extending the technical lifetime of products, whereas the issue of products being discarded before technical malfunction have received less attention. READ MORE

 3. 3. Lindgården: en jämförelse mellan ideal och praktik : en trädgårdshistorisk jämförelse mellan utformning av en villaträdgård i Västerbotten och ett rådande trädgårdsideal under åren 1950- 1980

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elisabeth Lindström; [2021]
  Keywords : trädgårdshistoria; Västerbotten; Bjurholm; kulturarv; villaträdgård; naturvård; hushållsodling; sommarrum;

  Abstract : I det här självständiga arbetet görs en jämförelse mellan årtiondenas ideal och praktik i en villaträdgård mellan 1950- 1980. Arbetet delas upp i tre delar med en utvald trädgård som utgångspunkt för praktiskt exempel och litteratur; i form av trädgårdshandböcker som använts av ägarna till trädgården, som ideal och metodiskt verktyg. READ MORE

 4. 4. Effects of Endogenous Risks in Contract Design : A Theoretical and Empirical Analysis of the Optimal Contract Design in the Swedish Construction Industry

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Julio Cesar De Barros Cruz; [2021]
  Keywords : Procurement contracts; Contract theory; Contract design; Principal agent; Asymmetric information; Optimal contract; Endogenous risk; Risk aversion; Incentive; Upphandlingskontrakt; Kontraktsteori; Kontraktsdesign; Principal agent; Asymmetrisk information; Optimalt kontrakt; Endogen risk; Riskaversion; Incitament;

  Abstract : The architecture, engineering and construction industry faces challenges when dealing withprocurement contract design and risk-handling. The optimal contracting practices have beenworldwide studied in areas of contract theory which studies how the optimal incentivemechanism (“contracts”) can be designed to encourage the parties to behave more efficiently. READ MORE

 5. 5. Scaling Innovation : A framework for large corporations based on practical and theoretical insights

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Author : Rebecca Borglund; Cecilia Rönnberg; [2021]
  Keywords : scaling definition; scaling preconditions; scaling transition; premature scaling; scaling readiness; progress validation; innovation metrics; and scaling metrics; definition av skalning; förutsättningar för skalning; övergång till skalning; förtida skalning; förberedelse av framsteg; validering av framsteg; mått på innovation och mått på skalning;

  Abstract : To survive in today’s highly competitive and fast changing environment large corporations continuously have to develop themselves and their value offering. As a way to manage this, many have established innovation departments to deal with the company’s offerings. READ MORE