Essays about: "Prehospital akutsjukvård"

Found 3 essays containing the words Prehospital akutsjukvård.

 1. 1. A medical device for spinal motion restriction : Development of a device for safe and efficient patient handling

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Ylva Jersenius; Erika Möller; [2020]
  Keywords : Medical device; Prehospital emergency care; Spinal motion restriction; Paramedics; Industrial design engineering; Human-centred design; Usability; Medicinteknisk produkt; Prehospital akutsjukvård; Spinal rörelsebegränsning; Ambulanssjukvårdare; Teknisk design; Användarcentrerad design; Användbarhet;

  Abstract : Prehospital emergency care is facing a paradigm shift. Spinal motion restriction (SMR) is a way to treat trauma patients with symptoms of spinal injury. It was earlier entitled as ‘routine SMR’, and included spine board and cervical collar. READ MORE

 2. 2. Ambulance in Red Zones in Cape Town, South Africa : Waiting time for patients when ambulance requires armed escort

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Author : Fia Gleby; [2018]
  Keywords : Emergency Medical Service EMS ; Ambulance; South Africa; Violence; Red zones; Patient waiting time; Response time; Sustainable Development; prehospital akutsjukvård; ambulans; Sydafrika; våld; röda zoner; patienters väntetid; svarstid; hållbar utveckling;

  Abstract : Background. In South Africa violence related crimes are frequent, and interpersonal violence is one of the most common causes of injury and death. Violence can be related to social structures, poverty and income inequality. READ MORE

 3. 3. An evaluation of nurse triage at the Emergency Medical Dispatch centers in two Swedish counties

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Douglas Spangler; [2017]
  Keywords : Ambulance; Triage; Emergency Medical Dispatch; Emergency Medical Service; Low Acuity; Ambulans; Triage; Sjukvårdens Larmcentral; Akutsjukvård; Hänvisning;

  Abstract : Sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral (SvLC) i Uppsala och Västmanlands län hänvisar regelbundet lågakuta patienter som bedöms inte vara i behov av ambulanssjukvård till alternativa vårdformer. I denna studie kopplades patientdata från SvLC till sjukhusregister för att identifiera patienter som besökte en akutmottagning inom 72 timmar efter en hänvisning vid SvLC. READ MORE