Essays about: "Premium Brand"

Showing result 1 - 5 of 41 essays containing the words Premium Brand.

 1. 1. A global brand imagery context on consumers’ willingness to purchase and pay price premium: the EuroAsia telecommunication sector

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Adam Oskarsson; Andreas Rosander; Pattapong Wirungruangkul; [2018-07-03]
  Keywords : Price premium; Purchase intention; Brand imageries; Brand equity; Telecommunication; Smartphones;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. PRICE PREMIUM FAST-MOVING CONSUMER GOODS

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Tanvir Ahmed Shuvo; Mentor Krasniqi; [2018]
  Keywords : FMCG; Price Premium; Consumption; Consumer behavior; Consumer culture; Quality; Perceived Value; Conspicuous Consumption; Product Involvement.; Business and Economics;

  Abstract : Title: Price Premium FMCG products - An exploratory study of the underlying factors why consumers would be willing to pay more Date of seminar: 5th June, 2018 Course: BUSN39 Degree project in Global Marketing Authors: Tanvir Ahmed Shuvo & Mentor Krasniqi Supervisor: Burak Tunca Keywords: FMCG, Price Premium, Consumption, Consumer behavior, Consumer culture, Quality, Perceived Value, Conspicuous Consumption, Product Involvement. Thesis purpose: The purpose of our study is to examine what underlying factors affect consumers’ willingness to pay premium price for fast moving consumer goods. READ MORE

 3. 3. Nedåtgående vertikala produktlinjebreddningar : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Jonas Kibreab; Mattias Åkerblom; [2018]
  Keywords : marknadsföring; produktlinjebreddningar; varumärkeskoncept; vertikala; litteraturöversikt; marknadsandelar;

  Abstract : Nedåtgående vertikala produktlinjebreddningar (NVP) är ett sätt för företag att nå ut till konsumenter som inte har betalningsviljan för dess nuvarande produkter. NVP görs genom att minska kvaliteten på en produkt inom en viss produktlinje och sedan sälja den till ett lägre pris. READ MORE

 4. 4. Branding in the automotive industry: The role of product experience in the buying process of the premium segment in Sweden.

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Oliver Carlberg; Oscar Kjellberg; [2018]
  Keywords : Product experience; Branding; Buying process; Premium segment; Automotive industry;

  Abstract : Purpose: The purpose of this study is to analyze and obtain a deeper understanding regarding the role of prior and present product experience and its impact on the buying process of an automobile within the premium segment in Sweden.   Problem: A research gap has been identified regarding the connection between a product experience and its actual role in the buying process of a premium automobile. READ MORE

 5. 5. Robust and Adaptive Motion Control for Windscreen Wiping on Commercial Vehicles

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Peter Fjellander; [2018]
  Keywords : motion control; current measurement; windscreen wiping; dc motor; pwm; modelbased design; rörelsestyrning; strömmätning; vindrutetorkning; dc-motor; pwm; modellbaserad utveckling;

  Abstract : För att kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt är vindrutetorkning är en viktig del. Men, bara för att det är en viktig del i användandet innebär det inte att det är en viktig del i utvecklingen. Detta har visat sig genom att funktionen och designen av vindrutetorkare på lastbilar har varit densamma i årtionden. READ MORE