Essays about: "Preparedness"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word Preparedness.

 1. 1. Vietnamese nursing students' knowledge in Cardiopulmonary resuscitation (CPR) and perceptions of training in CPR

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Emelie Kihlberg; Nadine Rosenkvist; [2019]
  Keywords : Cardiopulmonary resuscitation;  cardiac arrest;  education; nursing students; Hjärt- och lungräddning; hjärtstopp; utbildning; sjuksköterskestudent;

  Abstract : Background Cardiopulmonary resuscitation (CPR) increases significantly the chance of survival in cases of a cardiac arrest. The ability to respond quickly and effectively to a cardiac arrest rests on nurses being competent, prepared and up-to-date. READ MORE

 2. 2. Epizootiberedskap i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kajsa Wahlberg Jansson; [2019]
  Keywords : epizooti; beredskap; enkät; intervju;

  Abstract : Epizootier är allvarliga djursjukdomar som kan få stora konsekvenser för samhället. Det finns specifik lagstiftning både på svensk och europeisk nivå kring dem och varje misstanke om ett fall av en sådan ska anmälas. READ MORE

 3. 3. Rise of the Machines – Legal analysis of Seaworthiness in the context of autonomous shipping

  University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Author : Anders Kirchner; [2019]
  Keywords : sjörätt; transporträtt; maritime law; autonomous ship; seaworthiness; cyber security; Law and Political Science;

  Abstract : In recent years, technological developments have been the focal point of the discussion in the shipping industry. The two main topics have been a general discussion on IT security and a discussion about autonomous ships. READ MORE

 4. 4. Do Leaders Prioritise Crisis Preparedness? : A study of how leaders can affect the level of crisis preparedness in SMEs

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Lena Hussmann; Jonna Schippert; [2019]
  Keywords : Crises; Crisis; Crisis Management; Crisis Preparedness; Crisis Readiness; Leaders; Management; SMEs;

  Abstract : Background: Crisis and crisis management is a research topic that since the 1980s has gotten increasing amounts of attention in research. A crisis refers to an event that may have severe effects on an organisation's survival, making it important to know how to prepare for them. Interest in research about crisis preparedness has been growing. READ MORE

 5. 5. Agrar planering för ökad livsmedelsberedskap

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gabriella Croneborg; [2019]
  Keywords : agrar planering; beredskapsplanering; fysisk planering; jordbruk; livsmedelsberedskap; resiliens; självförsörjning;

  Abstract : Detta arbete behandlar beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning. I arbetet diskuteras Sveriges självförsörjningsgrad och hur det svenska lantbruket och Sveriges markanvändning bör ändras för att kunna upprätthålla primärproduktionen under en eventuell avskärmning från omvärlden i händelse av kris eller krig. READ MORE