Essays about: "Primary School Education"

Showing result 1 - 5 of 180 essays containing the words Primary School Education.

 1. 1. Fostering mindful consumption with mindfulness training - A qualitative study of the perceived effects of mindfulness training and education on consumers decision-making and consumption behavior

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Arshya Keshavarzi; [2021-07-02]
  Keywords : Overconsumption; Mindful consumption; Mindfulness training; Consumption for fulfillment; Mindless consumption; Decision-making; Consumption behavior;

  Abstract : MSc in Marketing and Consumption.... READ MORE

 2. 2. PRESCHOOL PERSPECTIVES ON NATURE – AN INTERVIEW STUDY OF CHILDREN ATTENDING OUTDOOR CLASSES

  University essay from

  Author : Georgios Avramidis; [2021-06-29]
  Keywords : children’s voice; outdoor learning; preschool children’s perspectives; nature; Education for Sustainable Development;

  Abstract : Aim:The aim of this thesis is to explore views, perspectives and opinions of preschool children that attend outdoor classes about nature, animals, plants and nature’s protection from humans’ pollution. By conducting semi-structured interviews with preschool children, the children’s voice is sought to be at the centre of research. READ MORE

 3. 3. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Lamar Aziz; [2021]
  Keywords : teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Abstract : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. READ MORE

 4. 4. Formative assessment in elementary school

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Author : Hannah Blecher; Martin Hörlin; [2021]
  Keywords : formative assessment; formative feedback; ESL; elementary school; primary school;

  Abstract : This study's purpose is to investigate formative assessment/feedback in elementary school. According to the Curriculum (2018), it is essential to use formative feedback in the classroom because it helps students progress in their learning. READ MORE

 5. 5. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joel Deutschmann; [2021]
  Keywords : hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Abstract : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. READ MORE