Essays about: "Probable Maximum Loss"

Found 2 essays containing the words Probable Maximum Loss.

 1. 1. An Extreme Value Approach To Pricing Credit Risk

  University essay from Lunds universitet/Matematisk statistik

  Author : Sofia Landin; [2018]
  Keywords : Credit Risk; Credit Default Swap; Credit Valuation Adjustment; Extreme Value Theory; Generalized Extreme Value Distribution; Gumbel Distribution; Generalized Pareto Distribution; Block Maxima; Peak-over-Threshold; Probable Maximum Loss; Mathematics and Statistics;

  Abstract : An Extreme Value Approach To Pricing Credit Risk will outline the possibility to investigate a company’s price of risk over different time periods given a pre-defined risk level. With help of credit default swap (CDS) prices and extreme value theory the credit risk can be estimated for different return levels. READ MORE

 2. 2. Simuleringsstudie av produktionskonsekvenser med olika miljömål :

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Dzemal Imavovic; [1999]
  Keywords : forest management;

  Abstract : Under de senaste åren har SVO utvecklat en "grön skogsbruksplan" som präglas av viljan att uppnå två jämställda mål, ett miljömål och ett produktionsmåL I samband med detta har riktlinjer tagits fram för hur stor andel av den produktiva skogsmarken på en fastighet som skall skötas med olika grad av miljöhänsyn. Enligt riktlinjerna bör man på fastighetsnivå sköta minst 5% av skogsmark enligt målklasserna NS/NO (Naturvårds-Skötsel/Naturvårds-Orört), minst 5% enligt målklassen PF (Produktionsmål -Förstärkt naturhänsyn) och högst 90% av skogsmark enligt målklassen PG (Produktionsmål-Generell naturhänsyn). READ MORE